news-image

அவுஸ்திரேலியாவின் பன்முக கலாசார தூதுவர்களில் ஒருவராக...

22 May, 2024 | 08:34 PM
news-image

அவுஸ்திரேலியாவில் வேலை தருவதாகக் கூறி பணத்தை...

14 May, 2024 | 05:34 PM
news-image

2024ஆம் ஆண்டுக்கான வான், விண்வெளி சக்தி...

13 May, 2024 | 01:08 PM
news-image

புதிய வருடாந்த தரவரிசையைத் தொடர்ந்து முதல்நிலை...

06 May, 2024 | 12:55 PM
news-image

அவுஸ்திரேலியாவின் பாதுகாப்பு தொடர்பான இரகசிய தகவல்களை...

01 May, 2024 | 12:25 PM
news-image

உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்தும் அவுஸ்திரேலியா -...

30 Apr, 2024 | 01:49 PM
news-image

ஆஸியிலிருந்து இலங்கை வரவிருந்த விமானத்தின் பொருட்கள்...

28 Apr, 2024 | 01:49 PM
news-image

ஆசிய பெருங்கடல் பாதுகாப்பில் இலங்கை :...

28 Apr, 2024 | 10:00 AM
news-image

19 வயதின் கீழ் மகளிர் மும்முனை...

05 Apr, 2024 | 08:44 PM
news-image

19 வயதின் கீழ் மகளிர் ரி20...

03 Apr, 2024 | 01:22 AM
news-image

2ஆவது ரி20 ஹெட்-ட்ரிக் பதிவுசெய்து வரலாறு...

02 Apr, 2024 | 10:06 PM
news-image

19 வயதின்கீழ் மகளிர் ரி-20 மும்முனை...

31 Mar, 2024 | 07:07 AM
news-image

19 வயதின் கீழ் மகளிர் ரி20...

29 Mar, 2024 | 09:51 PM
news-image

19இன் கீழ் மகளிர் மும்முனை கிரிக்கெட்...

28 Mar, 2024 | 12:56 AM
news-image

வெளிநாட்டு மாணவர்களுக்கான விசா விதிகளை கடுமையாக்கிய...

21 Mar, 2024 | 01:19 PM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM