• 150 வருட யூபிலி விழா

    2019-06-08 16:13:39

    மன்னார் மாவட்டத்தில் உள்ள பிரபல பாடசாலையான மன்/புனித சவேரியார் ஆண்கள் தேசிய பாடசாலையின் 150 வது ஆண்டு பூர்த்தி யூபிலியை...

logo