• அரசியல் ஆட்டம்

    2022-05-22 17:59:31

    இந்த வசனங்களுக்குச் சொந்தக்காரர் பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க. புதிய பிரதமராக அவர் பதவியேற்றதன் பின்னர் நாட்டு மக்களுக்கு...