news-image

ஜனாதிபதி ரணில் அரசியல் நாடகமாடுகிறார் :...

28 Jan, 2023 | 04:37 PM
news-image

மக்களின் நிலைப்பாட்டை தேர்தல் மூலம் அறியலாம்...

24 Jan, 2023 | 05:38 PM
news-image

அவநம்பிக்கை அரசியலில் இந்திய, சீன, அமெரிக்க...

22 Jan, 2023 | 10:13 AM
news-image

அரசியல் ஸ்திரத்தன்மையை பேணுவது முக்கியம் ;மேலதிக...

21 Jan, 2023 | 10:22 AM
news-image

புனர்வாழ்வு பணியக சட்டமூலத்தில் அரசியல் நோக்கமும்...

18 Jan, 2023 | 06:57 PM
news-image

கடன் மறுசீரமைப்பு தொடர்பில் இந்தியாவுடனும் சீனாவுடனும்...

17 Jan, 2023 | 05:30 PM
news-image

அரசியல் கைதிகள் விடுதலை செய்யப்படாத போதும்...

12 Jan, 2023 | 10:26 AM
news-image

அரசியலுக்கு வந்து மக்கள் சொத்துகளை சுருட்டியது...

09 Jan, 2023 | 02:23 PM
news-image

தேர்தலை ஒத்திவைக்கும் கொடூரமான ஜனநாயக விரோத...

07 Jan, 2023 | 04:42 PM
news-image

நயவஞ்சக அரசியல் இலக்குகளை ஒருபோதும் ஆதரிக்க...

28 Dec, 2022 | 02:31 PM
news-image

அரசியலில் பெண்கள் முறையாக உள்வாங்கப்பட வேண்டும்...

27 Dec, 2022 | 02:53 PM
news-image

ஊழல் என்பது இலங்கை அரசியலில் புற்றுநோயாக...

15 Dec, 2022 | 10:51 AM
news-image

வடக்கில் அதிபர், ஆசிரியர் இடமாற்றங்கள் அரசியல்...

14 Dec, 2022 | 09:14 PM
news-image

அரசியல் தீர்வுக்கு இந்திய முன்மாதிரி

08 Dec, 2022 | 09:47 PM
news-image

அரசியலில் பெண்களுக்கு அதிக சதவீத ஒதுக்கீடு...

05 Dec, 2022 | 10:58 AM

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM
news-image

இதுவரை 15,000 மெட்ரிக் தொன் உரம் விநியோகம்...

27 Jul, 2022 | 08:04 AM