• போகஹகும்புர கோணகொல்ல மலைத்தொடரில் தீ

    2017-08-23 10:47:59

    வெலிமடை பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட போகஹகும்புர கோணகொல்ல மலைத்தொடரில் ஏற்பட்ட காட்டுத்தீ காரணமாக சுமார் 25 ஏக்கர்கள் அரச...

  • அரச வனப்பகுதி தீ

    2017-01-08 18:34:57

    மஸ்கெலியா பொலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட மொக்கா தோட்டத்தில் சிவனொளிபாதமலைக்கு சொந்தமான மலைத் தொடரில் மதியம் பரவிய தீயினால் சுமா...