• ஈழவரைபடம் கூறுவது என்ன ?

    2019-12-09 16:55:08

    ஜனா­தி­பதித் தேர்தல் முடி­வு­களை வெளிப்­ப­டுத்தும் வரை­ப­டத்­துக்கும், விடு­தலைப் புலி­களின் ஈழ வரை­ப­டத்­துக்கும் இடையி...