•  தாய்லாந்துக்கு முதலிடம்

    2018-06-19 12:18:27

    உலகின் மிகவும் ஆபத்தான சுற்றுலா தலங்களின் பட்டியலில் தாய்லாந்து முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது. அத்தோடு அமெரிக்கா, ஸ்பெயின், ஜ...