பம்பலப்பிட்டி இந்துக் கல்லூரிக்கு பஸ் வண்டியை வழங்கினார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித்

2022-10-01 16:20:45
(படப்பிடிப்பு. எஸ். எம். சுரேந்திரன்)
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right