விகாரமாதேவி பூங்காவில் இருந்து சுதந்திரசதுர்க்கம் வரை சென்ற பேரணி

2022-08-09 18:29:50

தொழில் சங்கங்களை ஒன்றினைக்கும் மத்திய நிலையம், ஒன்றினைந்தத மக்கள் இயக்கம் ஏற்பாட்டில் இடம்பெற்ற பேரணி விகாரமாதேவி பூங்காவில் இருந்து சுதந்திரசதுர்க்கம் வரை சென்ற பேரணி
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right