கொழும்பு கொச்சிக்கடை புனித அந்தோனியார் திருத்தல திருவிழா

Published on 2022-06-13 20:36:19

கொழும்பு கொச்சிக்கடை புனித அந்தோனியார் திருத்தல திருவிழா இன்று 13 ஆம் திகதி திங்கட்கிழமை சிறப்பாக இடம்பெற்றது.

தொடர்புடைய செய்திகள் https://www.virakesari.lk/article/129299