வீரகேசரியின் வாணி விழா

Published on 2021-10-15 20:06:37

ஏக்கலையிலுள்ள வீரகேசரி தலைமை காரியாலயத்தில், இன்று (15.10.2021) நவராத்திரி விழா இடம்பெற்றது.

(படங்கள் : சுஜீவகுமார்)