வீரகேசரியின் வாணி விழா

Published on 2021-10-14 15:24:55


எக்ஸ்பிரஸ் நியூஸ்பேப்பர்ஸ் சிலோன் லிமிட்டட் நிறுவனத்தின் கிராண்ட்பாஸ் அலுவலகத்தில் இன்று ( 14) வாணி விழா இடம்பெற்றது.

(படங்கள் : சுஜீவகுமார்)