கொழும்பு ஜிந்துபிட்டியில் முன்னெடுக்கப்பட்ட பி.சி.ஆர். பரிசோதனைகள்

Published on 2021-08-30 17:11:37

கொழும்பு ஜிந்துபிட்டி சுகாதார அதிகாரி அலுவலகத்தில் இன்று திங்கட்கிழமை விஷேட பி.சி.ஆர். பரிசோதனைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டன.

( படங்கள் ஜே சுஜீவ குமார்)