பம்பலபிட்டி பகுதியில் பி.சி.ஆர். பரிசோதனை முன்னெடுப்பு

Published on 2021-05-03 16:45:52

பம்பலபிட்டி பகுதியில் இன்று திங்கட்கிழமை பி.சி.ஆர். பரிசோதனைகள்
முன்னெடுக்கப்பட்டது


(ஜே. சுஜீவ குமார்)