முடங்கியது வடக்கு (படத்தொகுப்பு)

Published on 2020-09-28 15:32:25

வடக்கு – கிழக்கில் இன்று திங்கட்கிழமை பூரண ஹர்த்தாலுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
படங்கள்: ஐ.சிவசாந்தன்