வீரகேசரியின் வாணி விழா நிகழ்வு..!

Published on 2019-10-08 16:43:50

ஏக்கலையிலுள்ள வீரகேசரி தலைமை காரியாலயத்தில், இன்று(08.10.2019) நவராத்திரி விழா இடம்பெற்றது.

(படங்கள் : சுஜீவகுமார்)