தியாக தீபம் திலீபனின் முதல்நாள் நினைவேந்தல் நிகழ்வு

Published on 2019-09-15 16:56:00

தியாக தீபம் திலீபனின் 32ஆவது ஆண்டு நினைவேந்தல் வாரத்தின் ஆரம்ப நாள் நிகழ்வுகள் இன்று இடம்பெற்றன.
நல்லூரில் அமைந்துள்ள தியாக தீபம் திலீபனின் நினைவுத் தூபியில் ஆரம்ப நாள் நினைவேந்தல் நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றன.

படங்கள்: ஐ.சிவசாந்தன்