ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைப் பேரவையின் இலங்கை குறித்து கொண்டுவரப்பட்ட பிரேரணை வாக்கெடுப்பின் போது

Published on 2019-03-21 21:21:31

ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைப் பேரவையின் இலங்கை குறித்து கொண்டுவரப்பட்ட பிரேரணை வாக்கெடுப்பின் போது