“ஜனநாயகத்தை பாதுகாப்போம் : ஏகாதிபத்தியத்தை தோற்கடிப்போம்” “

Published on 2018-10-30 21:25:47

“ஜனநாயகத்தை பாதுகாப்போம் : ஏகாதிபத்தியத்தை தோற்கடிப்போம்”
“ஜனநாயகத்தை பாதுகாப்போம் : ஏகாதிபத்தியத்தை தோற்கடிப்போம்” - ஐ. தே. கவின் மாபெரும் ஆர்ப்பாட்டம் இன்று 30.10.2018 இடம்பெற்றது.