“மங்கள முது, மால, வலலு” நிகழ்வு: இலங்கைக்கு வருகை தந்துள்ள பிரபல பொலிவூட் பாடகர்

Published on 2018-10-09 12:53:24

இலங்கையில் பிரபல நகை கடையான வோக் ஜுவல்லர்ஸ் திறப்பு விழாவில் கலந்து சிறப்பித்த பொலிவூட் பாடகர் சோனு நிகம் புகைப்படங்கள்