நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவில் 18 ஆம் நாள் திருவிழா (கார்த்திகை உற்சவம்)

Published on 2018-09-03 12:39:12

யாழ்ப்பாணம் – நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவில் 18 ஆம் நாள் திருவிழா (கார்த்திகை உற்சவம்) 02.09.2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை பக்திப்பூர்வமாக இடம்பெற்றது.
படங்கள்: ஐ.சிவசாந்தன்