யாழ்ப்பாணம் - நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவில் 13வது நாள் திருவிழா

Published on 2018-08-29 10:47:00

யாழ்ப்பாணம் - நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவில் 13ம் திருவிழா நேற்று (28.08.2018) மாலை பக்திமயமாக இடம்பெற்றது.
படங்கள்: ஐ.சிவசாந்தன்