ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவின் இத்தாலி ரோம் நகரிற்கான விஜயம்

Published on 2018-07-20 11:58:30

இத்தாலி ரோம் நகரில் இடம்பெற்ற 6 ஆவது உலக வனாந்தர மாநாட்டில் கலந்துக் கொள்ள சென்றிருந்த ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவின் புகைப்படங்கள்