சைவ மங்கையர் கழக நடைபவணி

Published on 2017-07-07 17:45:01

கொழும்பு சைவ மங்கையர் கழகத்தின் 85 ஆவது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு இடம்பெற்ற நடைபவணி
( படங்கள் : எஸ்.எம். சுரேந்திரன் )