பாரிய பூமியதிர்ச்சியை தொடர்ந்து நியூஸிலாந்தை தாக்கியது சுனாமி ; மனதினை பதறவைக்கும் புகைப்படங்கள்

Published on 2016-11-14 08:36:00

பாரிய பூமியதிர்ச்சியை தொடர்ந்து நியூஸிலாந்தை தாக்கியது சுனாமி