மாவட்டம் 82 டோஸ்ட்மாஸ்டர்ஸ் இன்டநெஷனலின் ஒவேசன் 2024 மாநாடு

2024-05-11 15:52:15
மாவட்டம் 82 டோஸ்ட்மாஸ்டர்ஸ் ஓவேசன் 2024 என்ற வருடாந்த மாநாட்டின் ஆரம்ப நிகழ்வு வெலிசறையில் உள்ள வேவ் என் லேக் நேவி ஹோலில் (Wave n Lake Navy Hall) வெள்ளிக்கிழமை (10) நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்வில் டோஸ்ட்மாஸ்டர்ஸ் இன்டநெஷனலின் தலைவர் மொராக்மதிசன் பிரதம விருந்தினராக கலந்துகொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

(படப்பிடிப்பு : ஜே.சுஜீவகுமார்)
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right