தாமரை தடாகத்தில் கீதா ஜெயந்தி விழா

2024-03-01 19:21:19
கலாசார அமைச்சின் ஏற்பாட்டில் நெலும் பொக்குண தாமரை தடாகத்தில் நடைபெற்றுவரும் மூன்று நாட்கள் கீதா ஜெயந்தி விழாவில் முதல்நாள் ஆரம்ப நிகழ்வில் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான கோலப்போட்டி, ஓவியப்போட்டி நடைபெற்றன. அவற்றை படங்களில் காணலாம்.

படப்பிடிப்பு : எஸ். எம். சுரேந்திரன்
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right