• சேவை - 05-06-2016

  அமெரிக்க வீஸா லொத்தர், நிரந்தரமாகக் குடியேறி வேலை செய்யலாம். உயர் கல்வியைத் தொடரலாம். 14 வருட அனுபவமுள்ள எம்மூலம் விண்ணப்பிக்க 15 ரூபா முத்திரையுடன் சுய விலாசமிட்ட நீள என்வலப் அனுப்பவும். BBSNETTING 3/14, PINWATTA ROAD, DEHIWELA. 077 5811106. www.bbsnetting.com

  *********************************************

  SIYOMAK Services கொழும்பில் பல கிளையின் ஊடாக நீண்டகாலமாக சேவையை செய்து கொண்டிருக்கும் எங்களது நிறுவனத்தில் உங்களது வீடுகளுக்கு எல்லா        வ-கையான வேலையாட்களையும் இலகுவில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். House maids, Drivers, Baby Sitters, Gardeners, House Boys, Cooks, நோயாளர் பராமரி ப்பாளர்கள், காலை வந்து மாலை செல்ல க்கூடிய பணியாளர்கள், Couples இவ் அனைவரையும் 10 மாதகால உத்தர வாதத்துடன் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். மற்றும் House Moving எங்களது வாகன வசதியுடன் உங்கள் வீட்டுத் தளபாட ங்களையும் பொறுப்பாக அகற்றித் தரப்படும். Contact: 47th Lane, Wellawatte. 011 4343100, 072 1173415, 0777 970185.

  *********************************************

  தற்போது எங்களது நிறுவனத்தில் உங்களது வீடுகளுக்கு எல்லாவகையான வேலையாட்களையும் இலகுவில் பெற்றுக் கொள்ள முடியும். Housemaids, Drivers, Baby sitters, பூந்தோட்ட பராமரிப்பாளர்கள், House boys, Cooks, காலை வந்து மாலை செல்லக்கூடிய வேலை யாட்கள் மற்றும் House moving எங்களது வாகன வசதியுடன் தளபாட ங்களை இடமாற்றம் செய்து தரப்படும். Wellawatte. Mr. Romlas 0777 177865, 072 8687525. 

  *********************************************

  VIP (மிக மரியாதைக்குரிய) வீட்டு உரிமையாளர்களின் வீடுகளில் வேலை செய்த அனுபவமுள்ள பணிப்பெண், Housemaid, Baby Sitters, Daily Comers, Gardeners, Cooks, (Male/ Female) Room Boys, House Boys, Drivers, Watchers, Kitchen Helpers போன்ற சகல வேலையாட்களையும் மிக நேர்த்தியான முறையிலும் உங்கள் விருப்பத்திற்கேற்ப மிகக் குறைந்த விலையிலும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ஒருவருட உத்தரவாதத்துடன். R.K Vijaya Agency Wellawatte. 011 4386800, 0777 987729, 077 8284674. 

  *********************************************

  வேலைக்கும் போகும் தாய்மாருக்கு ஒரு அரிய சந்தர்ப்பம்: Day Care Contact: 077 8729196. Soysapura, Moratuwa. 2605761. 

  *********************************************

  கடந்த 10 வருடகாலமாக நாடு பூராகவுமுள்ள எமது கிளைகளினூடாக உங்களு க்குத் தேவையான அனைத்து விதமான வேலையாட்களை உடன் பெறலாம். வீட்டுப் பணிப்பெண்கள் (House Maids), Drivers, Male/ Female Cooks, Gardeners, Attendants, Baby Sitters, Couples, House Boys, Room Boys, Daily Comers இவ்வனைவருக்கும் வய தெல்லை 20 – 60. அத்துடன் 2 வருட உத்தரவாதத்துடன் 3 Replacement முறையில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். Branches, Colombo: 011 5299302, Kandy: 081 5634880, Negombo: 031 5676004, Mr. Dinesh: 075 9744583.  

  *********************************************

  இப்பொழுது தெஹிவளைப் பிரதே சத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள எமது Luxury Service ஊடாக உங்களுக்கு தேவையான வேலையாட்களை பெற லாம். தமிழ், முஸ்லிம், சிங்கள (Tamil, Muslim, Sinhala House Maids – வீட்டுப் பணிப்பெண்கள்) Drivers Male/ Female Cooks, Couples, Attendants, Baby Sitters, Gardeners, Room Boys/ House Boys/ Daily Comers இவ்வனைவருக்கும் 2 வருட கால உத்தரவாதத்துடன் 3 Replacement பெற்றுக்கொள்ள முடியும். No. 20/1, Galle Road, Dehiwela, 011 5288919, 077 2142917.

  *********************************************

  Kandy யின் ஆரம்பத்தில் எமது Local Manpower Services ஊடாக உங்களுக்கு தேவையான அனைத்துவிதமான வேலை யாட்களை மிகவும் குறைந்த விலையில் ஒரு வருட கால உத்தரவா தத்துடன் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். வீட்டுப் பணிப்பெண்கள் (House Maids, Drivers, Gardeners, Baby Sitters, Couples, Male/ Female Cooks, Attendants, Daily Comers, Labourers). Kundasala Road, Kandy. 081 5636012, 077 2141010.

  *********************************************

  Now in Negombo பிரதேசத்தில் சகல விதமான வேலையாட்களை ஒரே கூரையின் கீழ் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். வீட்டுப்பணிப்பெண்கள் (House Maids/ Drivers/ Male, Female Cooks/ Couples/ Gardeners /House Boys/ Room Boys/ Baby Sitters/ Attendants/ Daily Comers). இவ்வனைவருக்கும் 2 வருடகால உத்தர வாதத்துடன் மிக இலகுவில் பெற்று க்கொள்ள முடியும். Janatha Manpower Services, Cannel Road, Negombo. 031 5677914, 075 9600233.

  *********************************************

  Sun TV. KTV. Kalainger TV, Vijay TV, Raj TV, Zeetamil, Sun Music, Discovery, National Geographic, HBO Star Channels, Ten Sports, ESPN இன்னும் பல Dish Antenna Channels திருத்த வேலைகள். 0777992187.

  *********************************************

  வியா­பார நட­வ­டிக்­கை­களை நிர்­வ­கிக்­கக்­கூ­டிய Software உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னை­யா­கின்­றன. அத்­துடன் உங்கள் தேவைக்­கேற்­பவும் Software Program மற்றும் Website செய்து தரப்­படும் Business Software Developers, 78 2/1, புதுச்­செட்­டித்­தெரு, கொட்­டாஞ்­சேனை. www.helpingsoftware.com 075 5123111.

  *********************************************

  புறக்கோட்டை வியாபாரிகளுக்கு ஒரு கணக்காளர் (Chartered Accountant) மூலம் நம்பகரமான ஆலோசனை வழங்க வும் கணக்குவழக்குகளை எழுதவும் Tax Returns (Vat, Nbt, Etc) நிரப்பி கொடுக்கவும் ஆவண செய்து தரப்படும். வியாபார இரகசியங்கள். என்றும் உத்தரவாதத்துடன் பாதுகாக்கப்படும். தொடர்புகளுக்கு: 077 1172759. 

  *********************************************

  We Care Elders Home. முதியோர், ஊனமு ற்றோர், மன நிலை பாதிக்கப்பட்டோர் ஆகியோரை தாதியர், வைத்தியர் சேவை யுடன் பராமரிக்கப்படும். Home Nursing சேவையும் உண்டு. 0777 568349.

  *********************************************

  Satellite, Dish TV, Videocon, Sundirect, புதிய இணைப்புக்கள் மற்றும் திருத்த வேலைகள், எல்லா விதமான Satellite Antenna recharge வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். 0777 623691.

  *********************************************

  Dharshana Local Manpower Service வத்தளை அரச அங்கீகாரம் பெற்று பல வருடம் அனுபவமுள்ள எமது நிறுவ னத்தில் உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து வேலையாட்களையும் 18 மாத உத்தரவாதத்துடன் ஒரே கூரையின் கீழ் பெற்றுக் கொள்ளலாம். (வீட்டுப் பணிப்பெண், அப்புமார்கள், சாரதிகள், தோட்டம், நோயாளிகள் மற்றும் குழந்தைகள் பராமரிப்பாளர்கள் 8 to 5 வேலையாட்கள்) 011 5783667, 077 9951175. 

  *********************************************

  லண்டன் UK க்கான வேலை அனு மதிச்சீட்டு 4 வருட விசா. துரிதமாக புறப்பட Mr. Anton 077 3838629. 

  *********************************************

  Dubai Visit Visa துபாய்க்கு 1 மாதம் அல்லது 3 மாதங்களுக்கான சுற்றுலா விசாக்கள் பெற்றுக்கொள்ள விபரங்களு க்கு தொடர்புகொள்ளவும். 076 6447973

  *********************************************

  2016-06-06 15:44:18

  சேவை - 05-06-2016