• கடை விற்பனைக்கு - 29-05-2016

  Colombo 11, புறக்கோட்டையில் 12 அடி x 10 அடி + 13 அடி x 11 அடி இரண்டு கடைகள் விற்பனைக்கு உண்டு. விலை பேசித் தீர்மானிக்கலாம். 0727 472274. 

  **************************************

  Computer Centre இல் பயன்படுத்திய Ricoh JP 1255 Duplo Printing Machine A4 Printing & Photocopy km 1635, Telephone System, CCTV Partition Executive Chair & Table Rotatable Chairs, Reception Counter Split type A/C Centre ஐ தொடர்ந்து நடத்த விருப்பின் இலவசமாக பெயர் மாற்றித் தரப்படும். Telephone: 071 7763564, 077 2804411. 

  **************************************

  நீர்கொழும்பு ஆவேமரியா வீதியில் உள்ள Hardware கடை, கடையோடு இணைந்த 20 பேர்ச்சஸ் நிலம் அல்லது ஒரு பகுதி விற்பனைக்கு. தொடர்புக்கு Keerthi. 011 2820376/ 077 9022863.

  **************************************

  2016-05-30 15:54:05

  கடை விற்பனைக்கு - 29-05-2016