• வாகன விற்பனைக்கு - 22-05-2016

  Toyota Town Ace CR 27, 54– xxxx Power Stearing 4 Door Flat Roof Rs. 1.7 Million Dehiwela. Tel. 011 2739899. 

  ***************************************************

  டிமோ பட்டா உற்பத்தி வருடம் 2007 ரவுன் லைட். LG XXXX பின்புறம் அலுமினியம் பொடி உடன் விற்பனைக்கு. 650000/=. அதிக விலை கோரலுக்கு வழங்கப்படும். அழைக்கவும். 011 4380411, 077 4344767.

  ***************************************************

  வைத்தியரால் பாவித்த Dolphin 113, High Roof Van, Dual A/C, Adjustable Seats, Cassette, புதிய டயர்களுடன் விற்பனைக்குண்டு. தொடர்பு: தொலவத்த தனியார் வைத்தியசாலை, கவுடான வீதி, அத்திடிய. 077 7698966.

  ***************************************************

  Mitsubishi Colt Registered, KA–XXXX, 1300CC, Automatic, Power Shutter, Power Mirror, Full Options, No.186, Dutugemunu Street, Kohuwela. 077 2917752.

  ***************************************************

  Garbage Truck unregistered, Fuso Garbage Truck, Mignon. Katugasthota Road, Kandy. 0777 346403.

  ***************************************************

  Prime Mover Unregistered, Isuzu Giga Prime Mover, Power steering, Power shutter / Mirror, Adjustable Balloon air suspension. No.274, Kandy Road, Peliyagoda. 072 3290016/011 2914845.

  ***************************************************

  Toyoto Coaster Unregistered, 2005 Model, Manual, Pearl White, 26 passengers, Auto Door. No.274, Kandy Road, Peliyagoda. 072 3290016 / 011 2914845.

  ***************************************************

  Hino Bus Diesel, Manual Transmission, ABS, Air Bags, 47 Passengers. Kandy Road, Peliyagoda, 072 3290016 / 011 2914845.

  ***************************************************

  ABL Truck 14.5, Brand New, 14.5 feet, Double wheel, Double Battery, Air Blower, Power Steering. Rs.1,850,000/= Kandy Road, Peliyagoda. 072 3290016 / 011 2914845.

  ***************************************************

  ABL Diesel Buddy Brand New, 1500kg, 17570 14  Tyre size, 18km per liter, Disk Brake, Front, Rear spring up, Fog lamps, Air Blower. Kandy Road, Peliyagoda. 072 3290016 / 011 2914845.

  ***************************************************

  நிஷான் கெரவன் E25 டுவெல் A/C அலோவீல் 5 கதவு உற்பத்தி வருடம் 2006 PC–71XX சிறந்த வேன் வண்டி கட்டுநாயக்க, சீதுவை. 077 2824661, 077 6045375.

  ***************************************************

  47 Leyland  comet  super full body Lorry for sale. 0778344193. 

  ***************************************************

  LA – 4xxx டிப்பர் வண்டி 2007 வருடம். 15 இலட்சம். விற்பனைக்கு. தங்கொட்டுவை. 077 3416156. 

  ***************************************************

  Hero Honda Passion Pro 100CC XA – XXXX Excellent condition. Digital meter. Highest offer Dehiwala. Tel: 011 2739899. 

  ***************************************************

  2016-05-23 16:12:44

  வாகன விற்பனைக்கு - 22-05-2016