• கடை விற்பனைக்கு - 08-05-2016

  கொழும்பு – 15இல் வியாபார முக்கிய த்துவம் வாய்ந்த இடத்தில் 4 ½ பர்ச்சஸ்ஸில் கடை விற்பனைக்குண்டு. தொடர்பு. 078 8241279.

  ***********************************************

  தெஹிவளை காலி வீதியில் 3 மாடி கடை (4.6P) விற்பனைக்கு. மாதாந்தம் 135,000/= வாடகை வருமானம் உண்டு. விலை 30 மில்லியன். 077 9213861. 

  ***********************************************

  வத்தளை எலகந்தை வீதியில் BOC வங்கிக்கு அருகில் 4 பர்ச்சஸ் கொண்ட இரு மாடி வியாபார கட்டடம் (கீழ்மாடி பூரணமாக்கப்பட்டுள்ளது) விற்பனைக்கு அல்லது குத்தகைக்கு. வங்கிக்கடன் வசதி. 077 6054064.

  ***********************************************

  2016-05-09 15:01:48

  கடை விற்பனைக்கு - 08-05-2016