• தேவை - 01-05-2016

  கடன் தேவை. நடந்து கொண்டிருக்கும் வியாபாரத்தை அபிவிருத்தி செய்ய 5 இலட்சம் ரூபா கடன் தேவை. பிணையாக காசோலை அல்லது சட்ட ஆவணங்கள். 078 9139373. 

  ********************************************

  வெள்ளவத்தையில் இயங்கும் கல்வி நிறுவனமொன்றிற்கு முதலீட்டாளர் தேவை. தொடர்புக்கு: 0777 804371. 

  ********************************************

  கொழும்பு 15இல் இயங்கிவரும்  மருத்துவ ஆய்வுகூடத்தின் Medical Laboratory  எலகந்த  கிளைக்கு, நோயாளிகளிடம் இரத்தம் எடுக்கவும் பில்போடவும்  ஓரளவு ஆங்கில அறிவும் கம்ப்யூட்டர் அறிவும் உள்ள பெண் உதவியாளர் உடனடி தேவை. தொடர்புகட்கு 0772328696

  ********************************************

  மாலபேயில் 5 வயது சிறுவனுக்கு வீட்டுக்கு வந்து தமிழ் கற்பிக்க ஆசிரியை தேவை. மாலபேக்கு அண்மித்தவர்கள் தொடர்பு கொள்ளவும். 071 7745457. 

  ********************************************

  பயிற்றப்பட்ட ஆசிரியையினால் ஆங்கில த்தில் வகுப்புகள் கொள்ளு ப்பிட்டியில் 1 – 6 வகுப்பு மாணவர்களுக்கு சகல பாடங்களும் Spoken English Speech உட்பட நடாத்தப்படுகின்றன. விரும்பியோர் 077 6852602 ஐ தொடர்பு கொள்ளவும். 

  ********************************************

  2016-05-02 14:49:38

  தேவை - 01-05-2016