• வீடு/காணி தேவை 16.02.2020

  பலாலி யாழ் வீதிக்கு அரு­கா­மையில் வாங்­கு­வ­தற்கு காணி வேண்டும். கொழும்பில் வீடுகள் வாட­கைக்கும் விற்­ப­னைக்கும். தொடர்­பு­கொள்­ளவும். 077 7148173, 077 6220729.

  ******************************************************

  கொழும்பு–5 இல் 3 – 4 படுக்­கை­யறை கொண்ட அப்­பார்ட்மென்ட் அல்­லது வீடு கொள்­வ­னவு செய்ய அல்­லது நீண்ட கால வாட­கைக்கு உட­ன­டி­யாகத் தேவை. உயர் கெள­ர­வ­மான குடும்பம் ஒன்­றுக்கு. 077 5433901.

  ******************************************************

  2020-02-18 15:54:38

  வீடு/காணி தேவை 16.02.2020