• பழுதுபார்த்தல் 09.02.2020

  Computer/ Laptop, CCTV Repairing Service உங்­க­ளு­டைய காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வீடுக­ளுக்கும் வந்து திருத்­திக்­கொ­டுக்­கப்­படும். Hardware, Software, O/S Installation (ADSL Recovery) அனைத்து Software Installation செய்து தரப்­படும். கணினி பழு­து­பார்க்க 1000/= மட்­டுமே. 077 6539954 (Mohan). 

  ***************************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hi–Fi Set, Laptop, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமை­ய­லறை இலத்­தி­ர­னியல், மின்­னியல் உப­க­ர­ணங்கள் வீட்­டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்­கப்­படும். (பத்மன்). 076 6660587, 078 8881691. Wellawatte. 

  ***************************************************

  சக­ல­வி­த­மான A/C Services, Repair, Maintenance Installations, Washing Machines, Fridge, Four Burner, Micro Oven என்­பன உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து Repairs செய்து கொடுக்­கப்­படும். எங்­க­ளிடம் குறு­கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னைக்­குண்டு. 40/11, De Silva Road, Kalubowila, Dehiwela. 076 1234123, 077 3355088.

  ***************************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges) A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுக-ளுக்கு வந்து செய்துதரப்படும். (No visiting charges) Cool Air Services. No.77 G, Manning Place, Wellawatte. 077 7742329/071 1199229/011 2360559.

  ***************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges) சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள், (TV, A/C, Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுக-ளுக்கு வந்து துரிதமாகத் திருத்தி க்கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜூட் பர்-னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) இல. 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொ ழும்பு – 13. Tel: 011 2388247, 072 2199334.

  ***************************************************

  Computer/ Laptop Repair வீடு­க­ளுக்கு வந்து திருத்திக்கொடுக்­கப்­படும். 1000/= மட்­டுமே. Hardware/ Software Problem O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Softwares களும் Install செய்ய முடியும். அனைத்­திற்கும் 1000/= மட்­டுமே. மேல­திக எந்தக் கட்­ட­ணமும் அற­வி­டப்­ப­ட­மாட்­டாது. கணினி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்­டுமே பணம் அறவி­டப்­படும். (No Visiting Charges) Kumar: 077 2906492 / 077 0466286. 

  ***************************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service உங்கள் வீடுகளுக்கும் காரியாலயங்களுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்படும். Hardware & Software (Photoshop, Corel Draw, Flash etc) formatting (Genuine, W7, W10, Virus Guard) Installation 1000/= க்கு செய்து தரப்படும். Computer & Laptops for Sale (1 year Warranty) ரூபன் 072 9958888. No Visiting Charge.

  ***************************************************

  அனைத்து வகையான Washing Machine (Top Load, Front Load, Sami auto), Fridge, Water pump என்பன உங்கள் இருப்பிடத்தில் வைத்தே துரித கதியில் திருத்தித் தரப்படும். இவைகளுக்குத் தேவையான பல உதிரிப்பாகங்கள் எங்களி டமுள்ளன. புதிய Machine கள் பொருத்துதல் (Fixing), Plumbing என்ப னவும் செய்து தரப்படும். வெள்ளவத்தை, பம்பலப்பிட்டி, வத்தளை உட்பட கொழு ம்பில் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் எம் சேவையுண்டு. தொடர்புகளுக்கு D.Sasi: 077 9220271, 077 7472201.

  ***************************************************

  உங்­க­ளது எல்லா வகை­யான (தையல்) இய­ந்­தி­ரங்­களும் உங்கள் வீடுகளுக்கு or  நிறு­வ­னத்துக்கு வந்து உத்­த­ர­வா­தத்­தோடு திருத்­தித்­த­ரப்­படும். (Screen Printing செய்து தரப்­படும்). AR. Ananth, 072 9508248.

  ***************************************************

  2020-02-11 15:33:32

  பழுதுபார்த்தல் 09.02.2020