• வீடு காணி தேவை 09.02.2020

  யாழ்ப்­பாணம், KKS வீதி, பலாலி வீதி அல்­லது யாழ்ப்­பாண நக­ரத்­திற்கு அரு­கா­மையில் 15 – 20 பரப்பு காணி தேவை. தொடர்பு: 077 8766720.

  ************************************************************

  வெள்­ள­வத்­தையில் 2, 3 அறைகள் கொண்ட Apartment மற்றும் COC, Deed உடன் Approval உள்ள வீடு அனைத்து வச­தி­யுடன் வாங்­கு­வ­தற்கு தேவை. (850  Sq,ft க்கு மேல்) 077 7555026.

  ************************************************************

  2020-02-11 14:43:42

  வீடு காணி தேவை 09.02.2020