• பழுதுபார்த்தல் 02.02.2020

  (Fridges) A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுக-ளுக்கு வந்து செய்துதரப்படும். (No visiting charges) Cool Air Services. No.77 G, Manning Place, Wellawatte. 077 7742329/071 1199229/011 2360559.

  ****************************************************************************************************************

  சக­ல­வி­த­மான A/C Services, Repair, Maintenance Installations, Washing Machines, Fridge, Four Burner, Micro Oven என்­பன உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து Repairs செய்து கொடுக்­கப்­படும். எங்­க­ளிடம் குறு­கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னைக்­குண்டு. 40/11, De Silva Road, Kalubowila, Dehiwela. 076 1234123, 077 3355088.

  ****************************************************************************************************************

  Computer/ Laptop, CCTV Repairing Service உங்­க­ளு­டைய காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வீடுக­ளுக்கும் வந்து திருத்­திக்­கொ­டுக்­கப்­படும். Hardware, Software, O/S Installation (ADSL Recovery) அனைத்து Software Installation செய்து தரப்­படும். கணினி பழு­து­பார்க்க 1000/= மட்­டுமே. 077 6539954 (Mohan). 

  ****************************************************************************************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hi–Fi Set, Laptop, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமை­ய­லறை இலத்­தி­ர­னியல், மின்­னியல் உப­க­ர­ணங்கள் வீட்­டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்­கப்­படும். (பத்மன்). 076 6660587, 078 8881691. Wellawatte. 

  ****************************************************************************************************************

  DVD, Washing Machine, Fridge, Microwave, Four Burner, Gas Cooker, Rice Cooker, Fan என்பன உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். தொடர்புக்கு: S.ரமேஸ் 077 0175953.

  ****************************************************************************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges) சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள், (TV, A/C, Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுக-ளுக்கு வந்து துரிதமாகத் திருத்திக்கொடுக்கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜூட் பர்-னாந்து (டிலான் செல்வராஜா) இல. 104/37, சங்கமித்த மாவத்தை, கொழும்பு – 13. Tel: 011 2388247, 072 2199334.

  ****************************************************************************************************************

  LED, Smart TV, 4 K, UHD, QLED TV, Micro Oven, Washing Machine மற்றும் TV Bracket, Fixing என்பன கொழும்பின் எப்பாகத்துக்கும் நேரடியாக வந்து குறைந்த கட்டணத்தில் துரிதமாக செய்து கொடுக்கப்படும். (எம்மிடம் சகல Original Parts உண்டு) (ரவி 077 8196095) Wellawatte. 

  ****************************************************************************************************************

  Computer/ Laptop Repair வீடு­க­ளுக்கு வந்து திருத்திக்கொடுக்­கப்­படும். 1000/= மட்­டுமே. Hardware/ Software Problem O/S, Office, Photoshop, Skype, Game Softwares களும் Install செய்ய முடியும். அனைத்­திற்கும் 1000/= மட்­டுமே. மேல­திக எந்தக் கட்­ட­ணமும் அற­வி­டப்­ப­ட­மாட்­டாது. கணினி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்­டுமே பணம் அறவி­டப்­படும். (No Visiting Charges) Kumar: 077 2906492 / 077 0466286. 

  ****************************************************************************************************************

  உங்களது எல்லா வகையான (தையல்) இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள், நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவாதத்தோடு திருத்தித்தரப்படும்.  (Screen Printing) செய்து தரப்படும். Ar.Ananth. 072 9508248

  ****************************************************************************************************************

  அனைத்து வகையான Washing Machine (Top Load, Front Load, Sami auto), Fridge, Water pump என்பன உங்கள் இருப்பிடத்தில் வைத்தே துரித கதியில் திருத்தித் தரப்படும். இவைகளுக்குத் தேவையான பல உதிரிப்பாகங்கள் எங்களிடமுள்ளன. புதிய Machine கள் பொருத்துதல் (Fixing), Plumbing என்ப னவும் செய்து தரப்படும். வெள்ள வத்தை, பம்பலப்பிட்டி, வத்தளை உட்பட கொழும்பில் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் எம் சேவையுண்டு. தொடர்புகளுக்கு D.Sasi: 077 9220271, 077 7472201.

  ****************************************************************************************************************

  Refrigerator, Air-condition, Washing Machine, Microwave, Owen, Households electrical Items. Kumar. 076 8727815 / 075 9140852. 

  ****************************************************************************************************************

  TV, LCD, LED TV, 3D, HiFi Set, DVD, Washing Machine, Fridge, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LED, LCD Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரித சேவை) (அருள்) Wellawatte. 077 6625944.

  2020-02-05 13:01:39

  பழுதுபார்த்தல் 02.02.2020