• மணமகன் தேவை 24.11.2019

  வேலணை, 1989, யாழிந்து வேளாளர், பட்­ட­தாரி, பரணி, மண­மகள் (பதிவு#1607). www.EQMarriageService.com திரு­ம­ண­சேவை, விப­ரங்­க­ளுக்கு 076 6649401. பதி­வுக்­கட்­ட­ணத்தில் 25% விலைக்­க­ழிவு, தரகர் கூலியில் 50% விலைக்­க­ழிவு, பம்­ப­லப்­பிட்டி Outlet இல் நேரில் சந்­திக்க appointment க்கு 076 9721000.

  ***********************************************************

  உடுப்­பிட்டி, 1995, யாழிந்து வேளாளர், ஆயி­லியம், Bank, மண­மகள் (பதிவு #1909). www.EQMarriageService.com திரு­ம­ணசேவை, விப­ரங்­க­ளுக்கு 076 6649401. பதி­வுக்­கட்­ட­ணத்தில் 25% விலைக்­க­ழிவு, தரகர் கூலியில் 50% விலைக்­க­ழிவு, பம்­ப­லப்­பிட்டி Outlet இல் நேரில் சந்­திக்க appointment க்கு 076 9721000.

  ***********************************************************

  பருத்­தித்­துறை+ அச்­சு­வேலி, 1970, யாழிந்து விஸ்­வ­குலம், Administrative Secretary, வதியும் நகரம்: Colombo, உத்­தரம் மண­மகள் (பதிவு#3506). www.EQMarriageService.com திரு­ம­ண­சேவை, விப­ரங்­க­ளுக்கு 076 6649401. பதி­வுக்­கட்­ட­ணத்தில் 25% விலைக்­க­ழிவு, தரகர் கூலியில் 50% விலைக்­க­ழிவு, பம்­ப­லப்­பிட்டி Outlet இல் நேரில் சந்­திக்க appointment க்கு 076 9721000.

  ***********************************************************

  சாவ­கச்­சேரி, 1996, கார்த்­திகை, யாழிந்து கோவியர் மண­மகள் (பதிவு #3329). www.EQMarriageService.com திரு­ம­ண­சேவை, விப­ரங்­க­ளுக்கு 076 6649401. பதி­வுக்­கட்­ட­ணத்தில் 25% விலைக்­க­ழிவு, தரகர் கூலியில் 50% விலைக்­க­ழிவு, பம்­ப­லப்­பிட்டி Outlet இல் நேரில் சந்­திக்க appointment க்கு 076 9721000.

  ***********************************************************

  சுன்­னாகம், 1994, ரேவதி, யாழிந்து கோவியர், Finance Executive, பட்­ட­தாரி, கொழும்பில் வதியும் மண­மகள் (பதிவு # 2989). www.EQMarriageService.com திரு­ம­ண­சேவை, விப­ரங்­க­ளுக்கு 076 6649401. பதி­வுக்­கட்­ட­ணத்தில் 25% விலைக்­க­ழிவு, தரகர் கூலியில் 50% விலைக்­க­ழிவு, பம்­ப­லப்­பிட்டி Outlet இல் நேரில் சந்­திக்க appointment க்கு 076 9721000.

  ***********************************************************

  கர­வெட்டி, 1987, பூரட்­டாதி, யாழிந்து கோவியர், Engineer, பட்­ட­தாரி, Colombo இல் வதியும் மண­மகள் (பதிவு #2736). www.EQMarriageService.com திரு­ம­ண­சேவை, விப­ரங்­க­ளுக்கு 076 6649401. பதி­வுக்­கட்­ட­ணத்தில் 25% விலைக்­க­ழிவு, தரகர் கூலியில் 50% விலைக்­க­ழிவு, பம்­ப­லப்­பிட்டி Outlet இல் நேரில் சந்­திக்க appointment க்கு 076 9721000.

  ***********************************************************

  1992, யாழிந்து வேளாளர், Engineer, பட்­ட­தாரி, விசாகம் மண­மகள் (பதிவு # 3606). www.EQMarriageService.com திரு­ம­ண­சேவை, விப­ரங்­க­ளுக்கு 076 6649401. பதி­வுக்­கட்­ட­ணத்தில் 25% விலைக்­க­ழிவு, தரகர் கூலியில் 50% விலைக்­க­ழிவு, பம்­ப­லப்­பிட்டி Outlet இல் நேரில் சந்­திக்க appointment க்கு 076 9721000.

  ***********************************************************

  தெல்­லிப்­பளை, 1988, யாழிந்து நளவர், சதயம், Electrical Engineer மண­மகள் (பதிவு #3553). www.EQMarriageService.com திரு­ம­ண­சேவை, விப­ரங்­க­ளுக்கு 076 6649401. பதி­வுக்­கட்­ட­ணத்தில் 25% விலைக்­க­ழிவு, தரகர் கூலியில் 50% விலைக்­க­ழிவு, பம்­ப­லப்­பிட்டி Outlet இல் நேரில் சந்­திக்க appointment க்கு 076 9721000.

  ***********************************************************

  அச்­சு­வேலி, 1992, யாழிந்து நளவர், பரணி, பட்­ட­தாரி மண­மகள் (பதிவு # 2087). www.EQMarriageService.com திரு­ம­ண­சேவை, விப­ரங்­க­ளுக்கு 076 6649401. பதி­வுக்­கட்­ட­ணத்தில் 25% விலைக்­க­ழிவு, தரகர் கூலியில் 50% விலைக்­க­ழிவு, பம்­ப­லப்­பிட்டி Outlet இல் நேரில் சந்­திக்க appointment க்கு 076 9721000.

  ***********************************************************

  புளி­யங்­குளம், 1998, இந்து விஸ்­வ­குலம், ஹஸ்தம் மண­மகள் (பதிவு #2640). www.EQMarriageService.com திரு­ம­ண­சேவை, விப­ரங்­க­ளுக்கு 076 6649401. பதி­வுக்­கட்­ட­ணத்தில் 25% விலைக்­க­ழிவு, தரகர் கூலியில் 50% விலைக்­க­ழிவு, பம்­ப­லப்­பிட்டி Outlet இல் நேரில் சந்­திக்க appointment க்கு 076 9721000.

  ***********************************************************

  7 இல் செவ்வாய், 1994, யாழிந்து கோவியர், Finance Executive, ரேவதி, பட்­ட­தாரி மண­மகள் (இல.2989). www.EQMarriageService.com ஒன்லைன் திரு­மண சேவை. T.P: 076 9721000. விரைவில், நேரில், பம்­ப­லப்­பிட்டி Outlet இல்.

  ***********************************************************

  Colombo Vellalar 44 Years; MBA உயரம் 5’4”, Fair, Slim, Manager தொழில் புரியும் மண­ம­க­ளுக்கு படித்த மண­ம­கனைத் தேடு­கின்­றனர். 077 9810831. rathnam.m28@gmail.com வேறு­ம­தத்­த­வரும் தொடர்பு கொள்­ளலாம்.

  ***********************************************************

  1985, யாழிந்து வேளாளர், Pre School Teacher, வதியும் நகரம்: Colombo, ரேவதி மண­மகள் (பதிவு #3460). ). www.EQMarriageService.com திரு­ம­ண­சேவை, விப­ரங்­க­ளுக்கு 076 6649401. பதி­வுக்­கட்­ட­ணத்தில் 25% விலைக்­க­ழிவு, தரகர் கூலியில் 50% விலைக்­க­ழிவு, பம்­ப­லப்­பிட்டி Outlet இல் நேரில் சந்­திக்க appointment க்கு 076 9721000.

  ***********************************************************

  கொக்­குவில், 1987, யாழிந்து வேளாளர், Government Job, பட்­ட­தாரி, வதியும் நகரம்: Colombo, பரணி மண­மகள் (பதிவு #3345). ). www.EQMarriageService.com திரு­ம­ண­சேவை, விப­ரங்­க­ளுக்கு 076 6649401. பதி­வுக்­கட்­ட­ணத்தில் 25% விலைக்­க­ழிவு, தரகர் கூலியில் 50% விலைக்­க­ழிவு, பம்­ப­லப்­பிட்டி Outlet இல் நேரில் சந்­திக்க appointment க்கு 076 9721000.

  ***********************************************************

  காங்­கே­சன்­துறை+மானிப்பாய், 1997, கிறிஸ்­தவம், வேளாளர், ICT, மண­மகள் (பதிவு #2921). ). www.EQMarriageService.com திரு­ம­ண­சேவை, விப­ரங்­க­ளுக்கு 076 6649401. பதி­வுக்­கட்­ட­ணத்தில் 25% விலைக்­க­ழிவு, தரகர் கூலியில் 50% விலைக்­க­ழிவு, பம்­ப­லப்­பிட்டி Outlet இல் நேரில் சந்­திக்க appointment க்கு 076 9721000.

  ***********************************************************

  முல்­லைத்­தீவு+வவு­னியா, 1993, யாழிந்து வேளாளர், பூரம், Management Assistant மண­மகள் (பதிவு # 2570). www.EQMarriageService.com திரு­ம­ண­சேவை, விப­ரங்­க­ளுக்கு 076 6649401. பதி­வுக்­கட்­ட­ணத்தில் 25% விலைக்­க­ழிவு, தரகர் கூலியில் 50% விலைக்­க­ழிவு, பம்­ப­லப்­பிட்டி Outlet இல் நேரில் சந்­திக்க appointment க்கு 076 9721000.

  ***********************************************************

  1993, யாழிந்து வேளாளர், ஸ்வாதி, Bank, மண­மகள் (பதிவு # 2402). www.EQMarriageService.com திரு­ம­ண­சேவை, விப­ரங்­க­ளுக்கு 076 6649401. பதி­வுக்­கட்­ட­ணத்தில் 25% விலைக்­க­ழிவு, தரகர் கூலியில் 50% விலைக்­க­ழிவு, பம்­ப­லப்­பிட்டி Outlet இல் நேரில் சந்­திக்க appointment க்கு 076 9721000.

  ***********************************************************

  மலே மூர் இன பெற்றோர் 5’2” உய­ர­முள்ள 43 வய­து­டைய விவா­க­ரத்துப் பெற்ற பிள்­ளை­க­ளற்ற தமது மக­ளுக்கு வரன் தேடு­கின்­றனர். சீத­ன­மாக வீடொன்று கொடுக்­கப்­படும். 033 2282861, 076 2885231.

  ***********************************************************

  யாழிந்து விஷ்­வ­குலம் 1986, 5’ 7”, சுவாதி லக்­கி­னத்தில் செவ்வாய் பாவம் 44 வத்­த­ளையில் நிரந்­த­ர­மாக வசிக்கும் தனியார் கல்வி நிறு­வ­னத்தில் தொழில் புரியும் மண­ம­க­ளுக்கு படித்த நற்­கு­ண­முள்ள 5’ 7” க்கு மேல் உய­ர­முள்ள நிரந்­தர தொழில் புரியும் தகு­தி­யான மண­ம­கனை எதிர்­பார்க்­கின்றோம். தொடர்­புக்கு: 071 4888342.

  ***********************************************************

  7 இல் செவ்­வா­யுள்ள மண­ம­கள்மார்: CIMA: 1993, 1989/ Engineers: 1992, 1988, 1987/ Bank: 1991, 1990/ BBA: 1996, 1994, 1990/ Australia: 1993/ Canada: 1990 ஆம் ஆண்டு மண­ம­கள்­மா­ருக்கு வரன்கள் தேவை. வெளி­நா­டு­களும் விரும்­பப்­படும். மஞ்சு திரு­மண சேவை, 16/1, Alexandra Road, Wellawatte. 2599835/ 077 8849608.

  ***********************************************************

  யாழிந்து வேளாளர் 1994, சதயம், செவ்­வா­யில்லை, Doctor, London Citizen/ யாழிந்து வேளாளர், 1989, பூரம் செவ்­வா­யில்லை, Doctor, London Citizen/ கிளி­நொச்சி, இந்து வேளாளர், 1993, எட்டில் செவ்வாய், Engineer, London Citizen/ யாழிந்து வேளாளர், 1990, அனுசம், இலக்­கிணச் செவ்வாய், Engineer, America Citizen/ கொழும்பு இந்து வேளாளர், 1992, ரேவதி, இரண்டில் செவ்வாய், Doctor, New Zealand Citizen/ யாழிந்து வேளாளர், 1989, சுவாதி, செவ்­வா­யில்லை, Doctor, Sri lanka/ மட்­டக்­க­ளப்பு, இந்து வேளாளர், 1992, அத்தம், இரண்டில் செவ்வாய், Doctor Sri lanka. சிவ­னருள் திரு­மண சேவை. 076 6368056. 

  ***********************************************************

  யாழ்ப்­பா­ணத்தில் பிறந்து கொழும்பில் வசிக்கும் 1990 ஆம் ஆண்டு பிறந்த பரணி நட்­சத்­திரம், மேட ராசி, கொழும்பில் தனியார் வங்­கி­யொன்றில் கட­மை­யாற்றும் சைவ போசனம் உடைய (பிறவிச் சைவம்) மக­ளுக்கு சைவ போச­ன­மு­டைய வரனை பெற்றோர் எதிர்­பார்க்­கின்­றனர். தொடர்­புக்கு: 077 7702353. 

  ***********************************************************

  Roman Catholic retired teacher parents seek educated, unmarried partner for their 46 years very young looking good character daughter. She is a government appointed graduate teacher (Chemistry/ Biology) Differences immaterial. Gift – newly built up house and others. shiropeiris@yahoo.com 076 6461964.

  ***********************************************************

  முஸ்லிம் 25 வயது பொது நிற­மு­டைய பிர­பல சர்­வ­தேச பாட­சா­லையில் ஆசி­ரி­யை­யாக தொழில் புரியும் வெல்­லம்­பிட்­டியை சேர்ந்த மண­ம­க­ளுக்கு பெற்றோர் பொருத்­த­மான மண­ம­கனைத் தேடு­கின்­றனர். தொடர்­பு­க­ளுக்கு: 077 7535939.

  ***********************************************************

  72 இல் பிறந்த சிவந்த அழ­கிய தோற்­ற­மு­டைய மண­ம­க­ளுக்கு எந்­த­வித தீய பழக்­க­மற்ற தொழில்­பு­ரியும் மண­மகன் தேவை. 071 7224750.

  ***********************************************************

  Jaffna Hindu Vellalar Parents seek an understanding Graduate Bride groom, who can seek employment and live in Singapore, for 26 years old fair Graduate daughter. Please reply with horoscope, photos and details to gktulasi5@gmail.com

  ***********************************************************

  Jaffna Hindu Vellalar Parents seek an understanding graduate bridegroom, who can seek employment and live in Australia, for 38 year old fair doctor daughter. Please reply with horoscopes, photos and details to– sctamarriagebureau1@gmail.com

  ***********************************************************

  கொழும்பு இந்து வேளாளர் 1983 புனர்­பூசம் நட்­சத்­திரம் Manager HR, MSc in Business Psychology மண­ம­க­ளுக்கு தகுந்த மண­ம­கனை பெற்றோர் எதிர்­பார்க்­கின்­றார்கள். 075 5600815. umasivanandi@gmail.com 

  ***********************************************************

  யாழிந்து வேளாளர் 1992, அஸ்­வினி, Accountant, Sri Lanka மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. Wellawatte. 011 4380900, 021 4923864. support@realmatrimony.com

  ***********************************************************

  யாழ் Christian RC வேளாளர் 1994, Analysist, Australia மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. சாவ­கச்­சேரி. 011 4346130, 021 4923738. support@realmatrimony.com

  ***********************************************************

  யாழ் இந்து வேளாளர் 1978 சித்­திரை நட்­சத்­திரம் 4 ¼ பாவ­மு­டைய தொழில்­பு­ரியும் மண­ம­க­ளுக்கு படித்த தொழில்­பு­ரியும் மண­மகன் தேவை. தொடர்பு: 077 2619470.

  ***********************************************************

  யாழ் Hindu வேளாளர் கனடா 30 வயது/ யாழ் Hindu வேளாளர் அவுஸ்­தி­ரே­லியா 28 வயது/ யாழ் Hindu குரு­குலம் சுவிஸ் 25 வயது மண­ம­கள்­மா­ருக்கு உள்­நாட்டில்/ வெளி­நாட்டில் மண­ம­கன்மார் தேவை. ஸ்ரீ வெங்­க­டேஸ்­வரா திரு­ம­ண­மாலை (கனடா) ராம் அலெக்­ஸாண்டர் (கனடா) + 16473894130. S.தயாநி (இலங்கை) 076 6803531.

  ***********************************************************

  92 இல் பிறந்த முக்­கு­லத்தோர் இனத்தைச் சேர்ந்த படித்த அழ­கிய தமிழ் பெண்­ணுக்கு தகுந்த வரனை பெற்றோர் எதிர்­பார்க்­கின்றோம். தொடர்பு: 075 9785361.

  ***********************************************************

  இந்து –பௌத்த இன பெற்றோர் 25 வய­தான நிதி நிறை­வேற்­றா­ள­ராக உள்ள தனது ஒரே மக­ளுக்கு 30 வய­துக்கு உட்­பட்ட மண­ம­கனைத் தேடு­கின்­றனர். கலப்பு குடும்பம் விரும்­பப்­படும். 011 2947317–மாலை 6 மணிக்குப் பின்னர் தொடர்பு கொள்­ளவும்.

  ***********************************************************

  Jaffna Hindu Vellalar family Citizens of UK, both parents medical Doctors without encumbrances looking to associate with a family with same background (religion and caste) with a view to marriage for their only daughter, studying medicine in the UK. 23 years old having 2 years to complete only a medical Doctor partner preferably studying or working in the UK. Details to: staffadmin88@gmail. 071 3878496.

  ***********************************************************

  கொழும்பு இந்து வயது 29 (CIMA Assistant Accountant) மண­ம­க­ளுக்கு கொழும்பை வசிப்­பி­ட­மாகக் கொண்ட படித்த மண­மகன் தேவை. (011 3181080, 071 0573259).

  ***********************************************************

  யாழ் இந்து வேளாளர் 1984 இல் பிறந்த 5’ 7” உயரம் அவிட்டம், 47 ¾ பாவம், லக்­கி­னத்தில் செவ்வாய் மண­ம­க­ளுக்கு வரனை எதிர்­பார்க்­கின்­றனர். வெளி­நாடு விரும்­பத்­தக்­கது. T.P: 2552950. Mobile: 077 9615434.

  ***********************************************************

  கொழும்பில் வசிக்கும் 1995 இல் பிறந்த இந்து மதம் முக்­கு­லத்­தோரைச் சேர்ந்த மண­ம­க­ளுக்கு நல்ல தொழில் புரியும் கொழும்பைச் சேர்ந்த மண­ம­கனை பெற்றோர் எதிர்­பார்க்­கின்­றனர். தொடர்­புக்கு: 077 7125112.

  ***********************************************************

  யாழ் இந்து வெள்­ளாளர் அவிட்ட நட்­சத்­தி­ரத்தில் பிறந்த 25, 29 வய­து­டைய லண்­டனில் வசிக்கும் பட்­ட­தாரிப் பெண்­க­ளுக்கு, MA கல்வித் தகை­மை­யு­டைய லண்டன் அல்­லது ஜேர்­ம­னியில் வசிக்கும் மண­ம­கன்மார் மட்டும் தேவை. இலங்­கை­யிலோ அல்­லது வேறு நாடு­களில் வசிப்­ப­வர்­களோ தொடர்பு கொள்ள வேண்டாம். தொடர்­பு­க­ளுக்கு தொலை­பேசி மற்றும் WhatsApp: 0044 7533564936. தர­கர்கள் தேவை­யில்லை. 

  ***********************************************************

  வேளாளர்/ Jaf, Hindu 1987 இல் பிறந்த Canada (PR) BSc Chemistry, பட்­ட­தாரி Chemical Engineer, ஒரே மக­ளுக்கு (Canada/ USA) மண­மகன் தேவை. கிறிஸ்­த­வரும் தொடர்பு கொள்­ளலாம். பெற்றோர் தொடர்பு கொள்க. 071 0387656.

  ***********************************************************

  கொழும்பு இந்து உயர் குலம் 1982 BSc அரச உத்­தி­யோகம் மண­ம­க­ளுக்கு மண­ம­கனைப் பெற்றோர் தேடு­கின்­றனர். மேல்­மா­காணம் விரும்­பத்­தக்­கது.  077 4575609 

  ***********************************************************

  சொந்தக் காணி வீடு உள்ள ரோமன் கத்­தோ­லிக்க மதம், இளமை தோற்றம் நாடார் இனம், 48 வயது திரு­ம­ண­மா­காத மண­ம­க­ளுக்கு ரோமன் கத்­தோ­லிக்க, அங்­க­லிக்கன் மதத்தில் முன்பு திரு­ம­ண­மா­காத 48 – 53 வய­துக்குள் மண­மகன் தேவை. இனம் கவ­னிக்­கப்­ப­ட­மாட்­டாது. 011 5246486.

  ***********************************************************

  இந்­திய வம்­சா­வளி இந்து 1993 5’ 5” கும்­ப­ராசி அவிட்ட நட்­சத்­திரம் செவ்வாய் குற்­ற­மற்ற ACCA Qualified தொழில் செய்து கொண்­டி­ருக்கும் தமது ஒரே மக­ளுக்கு சிறந்த குடும்பப் பின்­னணி, நல்ல தொழில் தகை­மை­யுள்ள மண­ம­கனைப் பெற்றோர் எதிர்­பார்க்­கின்­றனர். தொடர்பு: WhatsApp, Phone: 076 5464034.

  ***********************************************************

  2019-11-26 16:53:22

  மணமகன் தேவை 24.11.2019