• தையல் / அழ­குக்­கலை 03.11.2019

  தைக்கும் இடம் ஒன்­றிற்கு தைக்கத் தெரிந்த ஆட்கள் தேவை. தங்­கு­மிட வசதி உண்டு. சம்­பளம் 25,000/=. கையு­த­வி­யாளர் சம்­பளம் 20,000/= வழங்­கப்­படும். கொழும்பு – 09. தொடர்­புக்கு: 077 7111562. 

  ********************************************************

  Bag தைப்­ப­தற்கு Sub Contract கொடுக்­கப்­படும். தொடர்­பு­க­ளுக்கு: 077 7989735, 075 5685097.

  ********************************************************

  2019-11-06 16:47:45

  தையல் / அழ­குக்­கலை 03.11.2019