• மணமக்கள் தேவை 13.10.2019

  1997, 1987 சுவிஸ் உள்ள மண­ம­கள்­மா­ருக்கு படித்த மண­ம­கன்மார் தேவை. இலங்­கை­யி­லுள்ள மண­மக்­க­ளுக்கு மண­மக்கள் தேவை. மண­ம­க­ளுக்கும் மண­மகன் தேவை. தொடர்­புக்கு: Viber 0094767250144, 076 7250144.

  ************************************************

  கண்டி, 48 வயது/ வெள்­ளாளர்/ சுய­தொழில் செய்யும் மண­ம­க­னுக்கு மண­ம­களும், 42 வயது/ வெள்­ளாளர்/ Divorce மக­ளுக்கு மண­ம­கனும் தேவை. கண்டி/யாழ்ப்­பாணம் விரும்­பத்­தக்­கது. தொடர்­புக்கு: 077 2792166.

  ************************************************

  2019-10-15 16:31:35

  மணமக்கள் தேவை 13.10.2019