• மணமக்கள் தேவை 06.10.2019

  “சந்­தோஷ திரு­மண சேவை” சகல இன நன்கு கல்வி கற்ற மண­மக்கள் (22–60) ஜாதக பட, குடும்ப முழு விப­ரங்­க­ளுடன் பெறலாம். “SHANKAR” 810, BLUEMANDHAL ROAD, COLOMBO–15. 076 4264135(போகஹா ஹந்­திய) இருக்கும் வரன்­களைத் தருவோம். இனி­வரும் வரன்­களை அறி­விப்போம். நேர­டி­யா­கவும் வந்து உத­வுவோம். 

   **************************************************

  அவுஸ்­தி­ரே­லியா 1993 பெண், கனடா 1997, 1987 சுவிஸ் உள்ள மண­ம­க­ளுக்கு படித்த மண­மகன் தேவை. இலங்­கை­யி­லுள்ள மண­மக்­க­ளுக்கு மண­மக்கள் தேவை. மண­ம­க­ளுக்கும் மண­மகன் தேவை. Viber: 0094767250144. T.P: 076 7250144.

  **************************************************

  2019-10-10 16:34:29

  மணமக்கள் தேவை 06.10.2019