• வீடு காணி தேவை 22.09.2019

    கண்டி,  5 km நக­ருக்­குட்­பட்ட பிர­தே­சத்தில் வீட்­டுடன் or காணி மாத்­திரம் 10P தேவை. Residential area விரும்­பத்­தக்­கது. தரகர் வேண்டாம். தொடர்பு: 077 7001511. 

    ************************************************************

    2019-09-25 16:23:31

    வீடு காணி தேவை 22.09.2019