• மணமக்கள் தேவை 08-09-2019

  “சந்­தோஷ திரு­மண சேவை” O/L – A/L முதல் BSc, BA, MA, BBA, BCom, MBBS, MBA, AAT, CIMA நல்ல தொழில் நிலை­யி­லுள்ள மண­மக்கள் முழு விப­ரங்கள் ஜாதக, பட குடும்ப விப­ரங்­க­ளுடன் பெறலாம். “SHANKAR” 810, Bluemendhal Road, Colombo – 15 (போகஹா ஹந்­திய). 076 4264135.

  ******************************************************

  London இந்­திய வம்­சா­வளி இந்து உயர்­குலம் 34 வயது பட்­ட­தாரி/ கொழும்பு 28 வயது விஸ்­வ­குலம் 12 இல் செவ்வாய் பட்­ட­தாரி பெண்­க­ளுக்கு பட்­ட­தாரி மண­ம­கன்மார் தேவை./ Nuwara Eliya இந்து உயர்­குலம் 33 வயது வச­தி­யான வியா­பார குடும்பம் செவ்வாய் குற்­ற­முள்ள மண­மகள் தேவை. தொடர்­புக்கு: WhatsApp 077 8489476.

  ******************************************************

  2019-09-12 16:12:05

  மணமக்கள் தேவை 08-09-2019