• டிரைவிங் 28-07-2019

    வெள்­ள­வத்­தையில் 10% கழி­வுடன் (12000/=) யாழ். மிகத் திற­மை­யான பயிற்­று­னரால் பயிற்­சி­ய­ளித்து இரு­பா­லா­ருக்கும் லைசன்ஸ் எடுத்துத் தரப்­படும். Green Learners (Government Approved) 25, Ramakrishna Road, Wellawatte. தொடர்­புக்கு: 077 7355605.

    **************************************************

    2019-08-01 11:20:49

    டிரைவிங் 28-07-2019