• விற்­ப­னை­க்கு 21-07-2019

  கொழும்பில் இயங்கும் இரும்பு தொழிற்­சா­லையில் SLS தரச்­சான்­றி­த­ழு­டைய 12 – 19 அடி வரை­யான 8mm, 10mm, 12mm, 16mm Short Bars விற்­ப­னைக்­குண்டு. 071 7777077.

  ****************************************************

  சிங்­கப்­பூ­ரி­லி­ருந்து இறக்­கு­மதி செய்­யப்­பட்டு பாவ­னைக்­குட்­பட்ட தள­பா­டங்கள் விற்­ப­னைக்­குண்டு. (மேசை, கதிரை) தொடர்­புக்கு: 072 7764907, 011 2449507.

  ****************************************************

  பணம் தரும் தனலக் ஷ்மி யந்­திரம், தன ஆகர்­ஷன யந்­திரம் விற்­ப­னைக்­குண்டு. தொடர்­புக்கு: 077 0238179, 075 3245353.

  ****************************************************

  Cooking set, Dinner set, Pressure cooker, Smoothing Iron, VCR Blueray player, Electronic balance, UPS, Voltage regulator, Scaner, Printer, Washing machine, Bed sheets, Blanket விற்­ப­னைக்கு உண்டு. 076 9287842. 

  ****************************************************

  கண்­டியில், கொழும்பு வீதி, யடி­நு­வர சந்­தி­யி­லுள்ள கடை­யொன்றும், யடி­நு­வர வீதியில் கடை­யொன்றும் மற்றும் அனி­வத்­தையில் வீடுகள் காணிகள் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. தொடர்­பு­க­ளுக்கு: 077 6264415.

  ****************************************************

  2019-07-24 16:15:14

  விற்­ப­னை­க்கு 21-07-2019