• பழுதுபார்த்தல் 14-07-2019

  சக­ல­வி­த­மான குளிர்­சா­த­னப்­பெட்­டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்­பன உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து செய்து தரப்­படும். (No Visiting Charges). Cool Air Services, No, 77 G, Manning Place, Wellawatte. 077 7742329, 071 1199229, 011 2360559. 

  **********************************************************

  சக­ல­வி­த­மான A/C Services, Repair, Maintenance Installations, Washing Machines, Fridge, Four Burner, Micro Oven என்­பன உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து Repairs செய்து கொடுக்­கப்­படும். எங்­க­ளிடம் குறு­கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னைக்­குண்டு. 40/11, De Silva Road, Kalubowila, Dehiwela. 076 1234123, 011 5883868.

  **********************************************************

  TV, DVD, Washing Machine, Fridge Four Benur, Micro Wave, Gase Cooker, Fan, Rice Cooker என்­பன வீட்­டுக்கு வந்து செய்து தரப்­படும். தொடர்பு: ரமேஸ்– 077 0175953.

  **********************************************************

  எல்­லா­வி­த­மான குளிர்­சா­த­னப்­பெட்­டிகள் (Fridges)  சகல வித­மான தொலைக்­காட்சிப் பெட்­டிகள், (TV, A/C, Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள். உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து துரி­த­மாகத் திருத்­திக்­கொ­டுக்­கப்­படும். (St. Jude Electronics) ஜூட் பர்­னாந்து (டிலான் செல்­வ­ராஜா) இல. 104/37, சங்­க­மித்த மாவத்தை, கொழும்பு – 13 Tel: 011 2388247, 072 2199334.

  **********************************************************

  Computer/ Laptop, CCTV Repairing Service உங்­க­ளு­டைய காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வீடு­க­ளுக்கும் வந்து திருத்­திக்­கொ­டுக்­கப்­படும். Hardware, Software, O/S Installation (ADSL Recovery) அனைத்து Software Installation செய்து தரப்­படும். கணினி பழு­து­பார்க்க 1000/= மட்­டுமே. 077 6539954 (Mohan). 

  **********************************************************

  அனைத்து வகை­யான Washing Machine (Top Load, Front Load, Same auto), Fridge, Water pump என்­பன உங்கள் இருப்­பி­டத்தில் வைத்தே துரித கதியில் திருத்தித் தரப்­படும். இவை­க­ளுக்குத் தேவை­யான பல உதி­ரிப்­பா­கங்கள் எங்­க­ளி­ட­முண்டு. புதிய Machineகள் பொருத்­துதல் (Fixing) Plumbing என்­ப­னவும் செய்து தரப்­படும். 

  **********************************************************

  வெள்­ள­வத்தை, பம்­ப­லப்­பிட்டி, வத்­தளை உட்­பட கொழும்பில் அனைத்துப் பாகங்­க­ளுக்கும் எம் சேவை­யுண்டு. தொடர்­பு­க­ளுக்கு D.Sasi 077 9220271, 077 7472201.

  **********************************************************

  Dish TV இணைப்­புகள், திருத்த வேலைகள், Satellite அன்­ட­னாக்கள் மற்றும் Recharge, வயரிங் வேலைகள் Plumbing வேலைகள், TV Repair போன்­றன செய்து தரப்­படும். Krishna (077 7606800, 071 4690396).

  **********************************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடு­க­ளுக்கும் காரி­யா­ல--­யங்­க­ளுக்கும் நேரில் வந்து செய்து தரப்­படும். Hardware & Software (Photoshop, Corel Draw, Flash etc.) Formatting (Genuine, W 7, W 10, Virus Guard) Installation.1000/= இற்கு செய்து தரப்­படும். Computer & Laptops for sale. (1 year warranty) ரூபன்: 072 9958888. No Visiting Charge.

   **********************************************************

  Computer/ Laptop Repair வீடு­க­ளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். 1000/= மட்­டுமே. Hardware/ Software Problem O/S, Office, Photoshop, Skype, Game  அனைத்து Softwares களும் Install செய்ய முடியும். அனைத்­திற்கும் 1000/= மட்­டுமே. மேல­திக எந்தக் கட்­ட­ணமும் அற­வி­டப்­ப­ட­மாட்­டாது.  கணினி திருத்திக் கொடுத்தால் மட்­டுமே பணம் அற­வி­டப்­படும். (No Visiting Charges) உங்­க­ளுக்கு அத்­தி­யா­வ­சி­ய­மான Softwares DVD இல­வ­ச­மாக வழங்­கப்­படும். Kumar: 077 2906492 / 077 0466286.

  **********************************************************

  உங்­க­ளது எல்லா வகை­யான (தையல்) இயந்­தி­ரங்­களும் உங்கள் வீடுகள் or நிறு­வ­னங்­க­ளுக்கு வந்து உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் திருத்­தித்­த­ரப்­படும். (Screen Printing) செய்துத் தரப்­படும். தொடர்­புக்கு: A.R.ஆனந்த் 072 9508248.

  **********************************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hi–Fi Set, Laptop, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமை­ய­லறை இலத்­தி­ர­னியல், மின்­னியல் உப­க­ர­ணங்கள் வீட்­டுக்கு வந்து பழு­து­பார்த்துக் கொடுக்­கப்­படும். (பத்மன்). 076 6660587, 078 8881691. Wellawatte. 

  **********************************************************

  DishTV, Videocon, Sun Direct போன்ற Satellite Antenna க்களுக்கு உங்கள் விருப்­பத்­திற்­கு­ரிய Channel களை தெரிவு செய்து மலி­வான விலையில் உட­னடி Recharge செய்து கொள்­ளலாம். புதிய இணைப்­புகள் மற்றும் திருத்­த­வே­லைகள் உடன் செய்து தரப்­படும். மற்றும் LED, LCD TV பழு­து­பார்க்­கப்­படும். அழை­யுங்கள்: R.B. Satellite Systems. 076 6625979.

  **********************************************************

  2019-07-18 15:38:16

  பழுதுபார்த்தல் 14-07-2019