• டிரைவிங் 07-07-2019

    வெள்­ள­வத்­தையில் 10% கழி­வுடன் (12,000/=) யாழ் மிக திற­மை­யான பயிற்­று­னரால் பயிற்­சி­ய­ளித்து இரு­பா­லா­ருக்கும் லைசன்ஸ் எடுத்துத் தரப்­படும். Green Learners (Government Approved) 25, Ramakrishna Road, Wellawatte. 077 7355605.

    ******************************************************

    2019-07-11 16:47:53

    டிரைவிங் 07-07-2019