• தையல் / அழ­குக்­கலை - 17-04-2016

    கொழும்பு கொட்டாஞ்சேனை Mayfield Road இல் அமைந்துள்ள பிரபல்யமான தையல் நிலையத்திற்கு Blouse, Shalwar தைக்க தெரிந்த ஆண், பெண் இருபாலாரும், Blouse, Shalwar வெட்ட தெரிந்தவர்களும் உதவியாட்களும் தேவை. 0777261840.

    **********************************************

    2016-04-17 17:16:41

    தையல் / அழ­குக்­கலை - 17-04-2016