• டிரைவிங் 30-06-2019

    வெள்­ள­வத்­தையில் 10% கழி­வுடன் (12000/=) யாழ் மிக திற­மை­யான பயிற்­று­னரால் பயிற்­சி­ய­ளித்து இரு­பா­லா­ருக்கும் லைசன்ஸ் எடுத்துத் தரப்­படும். Green Learners (Government Approved) 25, Ramakrishna Road, Wellawatte. 077 7355605.

    *********************************************

    2019-07-04 16:47:29

    டிரைவிங் 30-06-2019