• தையல்/அழ­குக்­கலை 09-06-2019

  வெள்­ள­வத்­தையில் இயங்கும் Beauty Parlor க்கு அனு­ப­வ­முள்ள பெண்கள் தேவை. தங்­கு­மிட வசதி உண்டு. தொடர்­புக்கு: 077 6331257.

  *****************************************************

  பம்­ப­லப்­பிட்­டியில் அமைந்­துள்ள அழகு நிலை­யத்­திற்கு அழ­குக்­கலை நிபு­ணர்கள் தேவை. தொ.பே.எண்: 071 7201020, 011 2058874.

  *****************************************************

  வெள்­ள­வத்­தையில் இயங்கும் தையல் நிலையம் ஒன்­றுக்கு சாரி பிளவுஸ், சல்வார் நன்கு தைக்கத் தெரிந்த ஆண்/ பெண் இரு­பா­லாரும் தேவை. 077 7240677/ 077 7779184.

  *****************************************************

  பம்­ப­லப்­பிட்­டியில் உள்ள பிர­பல கடை ஒன்­றுக்கு சகல உடை­களும் தைக்­கக்­கூ­டிய டெய்லர்ஸ் தேவை. தொ.பே.எண்: 071 7201020, 011 2058874.

  *****************************************************

  2019-06-11 16:49:33

  தையல்/அழ­குக்­கலை 09-06-2019