• தையல்/அழ­குக்­கலை 26-05-2019

  Wattala Alwis Town இல் புதிய வகுப்­புக்கள் ஆரம்பம். தையல் தெரிந்­தி­ருக்க வேண்­டிய அவ­சி­ய­மில்லை. ஆர்வம் மட்டும் போதும். வய­தெல்லை கிடை­யாது. NVQ 4 வரை அழைத்துச் செல்­லப்­ப­டு­வீர்கள்.  075 9284896, 077 3284896.

  ********************************************************

  வத்­த­ளையில் இயங்கும் Ladies Salon ஒன்­றுக்கு குறைந்­தது ஒரு வரு­ட­கால அனு­பவம் உள்ள பெண் ( 18– 25) தேவை. 077 6912467.

  ********************************************************

  வத்­த­ளையில் 8 வரு­ட­கா­ல­மாக இயங்­கி­வரும் Ladies Salon ஒன்றை இணைந்து பொறுப்­புடன் நடத்­து­வ­தற்கு Salon அனு­பவம் ஓர­ளவு உள்ள பெண் பங்­கு­தாரர் தேவை. 070 3994923.

  ********************************************************

  அழ­குக்­கலை சம்­பந்­த­மான அனைத்து சிகிச்­சை­களும் பயிற்சி பெற்ற அழ­கு­கலை நிபு­ணரால் (கிரு­ஷானி பியூட்டி கிளினிக் வெள்­ள­வத்தை) Hair Care, Skin  Care, Nail Care, Bridal (மணப்பெண் அலங்­காரம் என்­பன உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து செய்து தரப்­படும். Tel. 076 0323565. 

  ********************************************************

  New Look Tailoring Academy வத்­த­ளையில் தையற்­கலை பயிற்சி வகுப்­புக்கள் ஆரம்பம். 03.06.2019 பெண்­க­ளுக்­கான அனைத்­து­வி­த­மான ஆடை­களும் தைப்­ப­தற்கு பயிற்சி வழங்­கப்­படும். Saree blouse, Shalwar full course and Embroider ஆரம்பம் முதல் கற்­பிக்­கப்­படும். சான்­றிதழ் வழங்­கப்­படும். 9/8, Yodaya Kanatta Road, Alwis Town, Wattala. தொடர்­புக்கு: 076 6189520. 

  ********************************************************

  Wattala Alwis Town இல் புதிய வகுப்­புக்கள் ஆரம்பம். தையல் தெரிந்­தி­ருக்க வேண்­டிய அவ­சி­ய­மில்லை. ஆர்வம் மட்டும் போதும். வய­தெல்லை கிடை­யாது. NVQ 4 வரை அழைத்துச் செல்­லப்­ப­டு­வீர்கள்.  075 9284896, 077 3284896.

  ********************************************************

  வத்­த­ளையில் இயங்கும் Ladies Salon ஒன்­றுக்கு குறைந்­தது ஒரு வரு­ட­கால அனு­பவம் உள்ள பெண் ( 18– 25) தேவை. 077 6912467.

  ********************************************************

  வத்­த­ளையில் 8 வரு­ட­கா­ல­மாக இயங்­கி­வரும் Ladies Salon ஒன்றை இணைந்து பொறுப்­புடன் நடத்­து­வ­தற்கு Salon அனு­பவம் ஓர­ளவு உள்ள பெண் பங்­கு­தாரர் தேவை. 070 3994923.

  ********************************************************

  அழ­குக்­கலை சம்­பந்­த­மான அனைத்து சிகிச்­சை­களும் பயிற்சி பெற்ற அழ­கு­கலை நிபு­ணரால் (கிரு­ஷானி பியூட்டி கிளினிக் வெள்­ள­வத்தை) Hair Care, Skin  Care, Nail Care, Bridal (மணப்பெண் அலங்­காரம் என்­பன உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து செய்து தரப்­படும். Tel. 076 0323565. 

  ********************************************************

  New Look Tailoring Academy வத்­த­ளையில் தையற்­கலை பயிற்சி வகுப்­புக்கள் ஆரம்பம். 03.06.2019 பெண்­க­ளுக்­கான அனைத்­து­வி­த­மான ஆடை­களும் தைப்­ப­தற்கு பயிற்சி வழங்­கப்­படும். Saree blouse, Shalwar full course and Embroider ஆரம்பம் முதல் கற்­பிக்­கப்­படும். சான்­றிதழ் வழங்­கப்­படும். 9/8, Yodaya Kanatta Road, Alwis Town, Wattala. தொடர்­புக்கு: 076 6189520. 

  ********************************************************

  2019-05-28 16:59:45

  தையல்/அழ­குக்­கலை 26-05-2019